Z ESTETYCZNEJ CODZIENNOŚCI TWÓRCÓW TEATRU

Nieostre pojęcie estetyki codzienności — w odniesieniu, do spraw teatru — może być rozważane w wielu aspektach. Na przykład. przeciwstawiając codzienność — niecodzienności, można by zaryzykować twierdzenie, że żyjemy w  czasach kiedy widowisko teatralne, które bez wątpienia jest w stanie dostarczać przeżyć niecodziennych, „ucodzienniło” się w sen­sie potocznym. Sytuacja taka ma miejsce wyłącznie na grun­cie teatru tradycyjnego, ale przecież większosc widzów ob­cuje z takim właśnie teatrem. Istnieje szereg zjawisk wska­zujących na zmianę stosunku odbiorców do instytucji teatru. Stosunkowo odległy okres dzieli nas od czasów, kiedy dla przeciętnego polskiego widza (zwłaszcza mieszkającego w mieś­cie) obejrzenie spektaklu — abstrahując nawet od teatru tele­wizji — stanowiło wydarzenie niecodzienne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *