WPŁYW NA KSZTAŁT CODZIENNOŚCI

Nie można wreszcie zapominać o wpływie, jaki wywarły na kształt codzienności awangardowe tendencje z .kręgu sztu­ki użytkowej: działalność artystów z Bauhausu, De Stijlu, francuskich purystów czy rosyjskich bądź polskich konstruk- tywistów. Była to niewątpliwie najpoważniejsza, jeśli brać pod uwagę konkretne realizacje, a nie deklaracje programowe, forma obecności sztuki na obszarze codzienności. Przekraczanie granic między sztuką a codziennością nie odbywało się wyłącznie w kierunku przedstawionym dotąd. Oprócz przenoszenia zjawisk artystycznych w przestrzeń (do­tychczas) poza-estetyczną, oprócz ekspansji sztuki w codzien­ność, obserwujemy także, na interesującym nas obszarze ba­dań, zachodzenie tego procesu w kierunku przeciwnym: wkra­czanie codzienności w domenę sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *