WIZYTA W GALERII

Wizyta w Ga­lerii Bouville jest podróżą po świecie zmarłych i to co jeszcze przed momentem jawiło się jako „byt usprawiedliwiony”, „ko­nieczny” i „piękny” okazuje się przy głębszej analizie pozba­wione jakiegokolwiek znaczenia. W symbolicznym pożegnaniu | („Adieu Łajdacy, Adieu piękne lilijki”) Roąuentin w trakcie j docierania do „samego siebie” (tj.: pełnej realizacji swych możliwości tj.: wartości jeszcze nie wydobytych) zdecydowa- j me odrzuca sztukę, która jest tylko wyrazem fałszywej świa- j domości, „złą wiarą”, ucieczką od wolności, jak później zo- i stanie nazwane to w Bycie i Nicości, Roąuentin zostaje uwolniony od iluzorycznych pragnień : osiągnięcia takiej nieśmiertelności — drogą kłamstwa i zafał- szowań faktów. Nie każda forma sztuki spełni rolę wskazówki ] do odkłamania, uautentycznienia własnej egzystencji — zdaje j się twierdzić Sartre.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *