WIZJA I PROJEKT

A co­dzienność postulowana to wizja i projekt twórców awan­gardowych. Oni wiedzieli najlepiej, jakie są (czytaj: po­winny być) potrzeby człowieka, jak powinien pragnąć żyć i do czego dążyć. Takie myślenie pozwoliło „rosyjskim konstmkty-| wistom urządzać na nowo cały świat dla mas proletariatu bez zainteresowania się, kim są ci bezimienni ludzie, jak czują, czego pragną” . Modernistycznemu dodatniemu wartościową-, niu sztuki i negowaniu codzienności odpowiada tutaj wartoś­ciowanie dodatnie codzienności postulowanej przez awangardę przy negowaniu codzienności faktycznie istniejącej. Ujawnią się przy tej okazji odziedziczony także po modernizmie ro­mantyczny kult -artysty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *