W STANIE POCZĄTKOWYM

W okresie La Nousee motyw ten istnieje dopiero w stanie zaczątkowym. Człowiek nie posiadający żad­nej istoty (danej a priori) — dopiero w akcie życia, realizacji swych możliwości, dokonując ciągłych wyborów — uzyskuje coś, co wbrew intencjom Sartre’a można by nazwać człowie­czeństwem. Jaka byłaby zatem (o ile takie pytanie jest uza­sadnione na gruncie „sartryzmu”) idea człowieczeństwa? Naj­prawdopodobniej sama świadomość bycia zadaniem (avoix aetre) i         do spełnienia tzn.: wyciągnięcie wszelkich możliwości i konsekwencji z faktu, iż jako jednostka jestem absolutnie wolny,  otwarty na możliwości: nigdy nie jestem tym, czym jestem i jestem tym, czym nie jestem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *