UCIECZKA W FIKCJĘ

Rollebon jest jedynie pretekstem, ucieczką w fikcję, która wydaje się o wiele piękniejsza niż. rzeczywistość. Lecz Ro­ąuentin w pełna świadomy kondycji totalnej samotności do­chodzi do przekonania, że nie jest się w stanie usprawiedli­wić jednego życia przy pomocy innego., Jak mogę wprowa­dzić pewien porządek, ład, wartości i konieczność w coś tak odmiennego jak życie innego człowieka? Schronie­nie jakie mogłaby dać sztuka (np. literatura piękna) jest tak samo więzieniem jak to, co jednostka zastaje w swej kon­dycji rzucenia w świat. Sztuka oparta w jakikolwiek sposób rzeczywistość (teraźniejszą lub minioną) nie ma większego sensu. Sartre nie podaje, nie formułuje ideału „czystego” dzie­ła — lecz jego bohater — targany atakiem nauseć odkrywa taką sferę sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *