TRADYCJA ROZWAŻAŃ

Kilkuosobowa grupa analogicznie jak cały naród ulega niepisanym regułom gry i na­stawiona jest nie na istotną treść, lecz na powierzchowną efektowność. działań. Można i należy skontestować taką po- toczność, inaczej niż Goffman, sytuacjoniści uważają, że moż­liwe jest zaprzestanie gry i zastąpienie jej przez spontanicz­ne, autentyczne zachowania. Fenomenologiczna tradycja rozważań nad życiem codzien­nym wywodzi się z Husserlowskiego Lebenswelt — świata naturalnego nastawienia i jest kontynuowana przez Schelera, Schulza {świat życia codziennego przyjmowany jako oczy­wisty, bezproblemowy), Heideggera (das Man) i Ricoeura (alie­nacja w postawie naturalnej). Głównie za sprawą Schutza inspiracja ta przeniknęła do socjologii, pojawiły się kierunki uprawiania socjologii, które na bądanie potoczności, codzien­ności kładły wielki (symboliczny interakcjonizm, szkoła dra­maturgiczna) lub zasadniczy nacisk (etnometodologia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *