TO CO NUDNE

To nieforemne, ; nudne „zajęcie” (travail) jakim jest życie wymaga usprawiedliwienia, poszukania trwałego i funkcjonalnego uzasadnie­nia. To wszystko istnieje tak — rozumuje bohater sartrow- ski — jakby wcale nie musiało istmeć — „właśnie to mnie drażniło. — notuje Roąuentin — Nie było oczywiście żad­nego usprawiedliwienia aby istniała ta cieknąca larwa. Ale nie było możliwe aby nie istniała”.Roąuentin w opracowaniu swej osobistej „strategii” po­konywania tępego Absurdu próbuje „zamortyzować” atak co­dzienności pisząc książką, której tworzenie staje się chwilo­wym remedium. Ma ona opisać historię pewnego Markiza de Rollebon znanego ze swych barwnych przygód i awan­tur: „Jakże wydał mi się pociągający w tych paru zdaniach i jak bardzo go natychmiast polubiłem”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *