SZTUKA POD WZGLĘDEM TECHNIKI

„Sztuka pod względem techniki i kierunku zależy od czasu, w któ­rym żyje, a artyści są wytworami swej epoki. Najwyższą sztuką bę­dzie ta, która w swej treści myślowej odzwierciedla tysiączne problemy epoki, sztuka, o której da się stwierdzić, że ulegała wstrząsom ostat­nich tygodni, ta, która wciąż na nowo skupia swoje członki pod cio­sami ostatniego dnia” Zwrot ku codzienności był jednocześnie zwrotem ku od­biorcy. Rewolucyjno-burzycielskie i konstruktywne zamiary, żywione przez najbardziej radykalne nurty awangardowe: fu­turyzm, dadaizm, surrealizm i konstruktywizm, wymagały, dla swojego powodzenia, udziału szerokich mas społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *