SZTUKA JAKO NARZĘDZIE

Sztuka w ich ujęciu to tylko narzędzie działań pozaartystycznych, których celem jest   mówiąc językiem manifestów awangardowych — stwo­rzenie nowego człowieka i nowego społeczeństwa. Surrealiści pragnęli za pomocą sztuki przekroczyć uwarunkowania real­ności i dotrzeć do nad^eczywistości. Richard Huelsenbeck natomiast napisał w Manifeście dadaistycznym.„Dada jest stanem umysłu (…) W pewnych okolicznościach” być dadaistą, znaczy to być bardziej człowiekiem interesu, bardziej członkłem partii politycznej niż artystą — być artystą tylko przypad­kowo” .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *