PRZESŁANIE DZIAŁALNOŚCI

Przesłanie owej oficjalnej sztuki jest. stosunkowo nie­skomplikowane, ma ona — w swojej pierwotnej funkcji ; dostarczać modelu życia powszechnie aprobowanego, uzna-, nego przez najszersze kręgi .odbiorców. Jest wzmocnieniem po­rządku społecznego, zmusza do jego akceptacji. Innymi słowy odsyła nas do pewnej historycznie uformowanej faktycznoś- d, która jest miarą i punktem odniesienia — czy też mia­łaby być taką — w stosunku do naszego życia.Lecz jak każda szukająca , wrażliwa świadomość, Roąuen­tin musi w końcu odnaleźć prawdziwą przyczynę owej domnie­manej doskonałości. Mistrzowie*- którym zlecono sportretowa- nie zasłużonych i szacownych polityków otrzymali konkretne wskazówki i polecenia:, mieli dokonać immortalizacji zupełnie przeciętnych, śmiesznych i zawistnych ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *