POTOCZNE ZJAWISKA

Potoczne zjawiska brzmieniowe mogą być wykorzystane w kompozycji wespół z dźwiękami produkowanymi przez tra­dycyjne instrumenty muzyczne. Połączenie takie spotykamy m. in. we wczesnych utworach klasyków muzyki konkretnej. W Etude pathetiąue Pierre Schaeffera obok odgłosów kaszlu, kichania, westchnień, słów, dźwięku upadających przedmiotów słyszymy natrętnie powtarzający się (na zasadzie zaciętej pły­ty) fragment instrumentalny. Sposób zmontowania całości utworu na taśmie — rytmiczna organizacja różnych rodza­jów materii, nawiązująca do techniki ostinatowej  świadczą o    świadomym i celowym komponowaniu elementów codzien­nego pejzażu dźwiękowego w intencji podkreślenia jego cech brzmieoiowo-rytmicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *