OGRANICZENIE ZASIĘGU

Ustala się na nowo codzienność. Możliwe i pożądane jest ograniczenie zasięgu codzienności do czynności mie-ludzkich, to co ludzkie, duchowe, wymaga nieustannej walki i wysiłku twórczego, potwierdzającego każ­dorazowo niezwykłość człowieka.Leszek Bugajski pisząc o ostatnim okresie życia Edwarda Stachury, kiedy to wyczerpała się już zdolność poety do ży­cia w mistycznym uniesieniu, twierdzi:Stachura nie potrafi! wprawić się drugi raz w stan takiej ekstazy, nie ‚potrafił uwolnić się od codzienności, by (ponownie przezyć we­wnętrzne widzenie, brak cierpień itd. Przeciwnie, po tych przezyaach wszystkie zwyczajne dotąd cierpienia nabierają świeżej mocy, są bar­dziej intensywne, dokuczają w dwójnasób, są po prostu me do unie­sienia”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *