NIESPOKOJNA OSOBOWOŚĆ

Wtargnięcie w ów świat niespokojnej osobowości jaką jest niewątpliwie Roąuentin — „rozebranie go do naga” musi w konsekwencji doprowadzić do podjęcia wysiłku przekrocze­nia owej przypadkowości, zbędności. Będzie to dramatyczna próba nadania sobie waloru konieczności, wartości usprawied­liwionego bytu. Bohater „rekonesansu egzystencjalnego” wy­łamuje się z zastanych struktur, ustalonych form życia, re­zygnuje z prób oswajania się z czymś oo jest w swej naj­głębszej istocie totalnie absurdalne, jeszcze inaczej: on unika kontaktu z takim światem, daną faktycznośdą. Po prostu nie chce tak jak inni zrezygnować ze swej wolności. Traktuje uczucie „nauseć” jako możliwość otwarcia się w kierunku in­nego wymiaru: jego dramat polega na tym, że w celu osiąg­nięcia swej pełnej realizacji (siebie jako siebie) nie może „ujść” temu, oo konstytuuje zagrożenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *