NIE TYLKO PRZEZ ARTYSTÓW

  • O ile program estetyzacji audiosfery miałby być realizo­wany przez ogół ludzi, a nie tylko przez artystów, to koniecz­nym byłoby powszechne wykształcenie się aktywnej, estetycz­nej postawy wobec rzeczywistości. W trzech ostatnich przy­kładach brak było dostatecznych ku temu impulsów: w sytu­acji stworzonej przez Cage’a i Ligetiego publiczność nieświa­domie pełniła swą rolę, Karkoschka zaś posługiwał saę mą w sposób instrumentalny. Wśród współczesnych propozycji mu­zycznych spotykamy jednak i takie, które mogą stanowić znakomity trening estetyczny, wskazując jednocześnie kierunki dalszych, indywidualnych poszukiwań. Wykonanie Street Musie Frederica Rzewskiego ma się odbywać na ulicy lub placu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *