NA GRUNCIE ESTETYKI

Przedmioty (jest to dość znaczące rozróżnienie na gruncie estetyki wczesnego Sartre’a) tan.: „co” danego dzieła — w odróżnieniu od osnowy, warstwy materiałowej — jawią się jako przykłady do na­śladowania, jako wezwanie do odbudowy moralnej. Czy rze­czywiście?     ‚„Rozmyślałem jeszcze chwilę… Ci wszyscy, którzy tworzyli elitę miasta Bouville w latach 1875 do 1910, znajdowali się tutaj, mężczyźni i kobiety, odmalowani skrupulatnie przez Renaudasa i Bordurma.”Postacie zaprezentowane z takim kunsztem w otoczeniu znamion władzy, kompetencji d umiejętności politycznych ist­nieją bez żadnej skazy i zagrożenia. Są i będą.„Ludzie ci — pisze Sartre — przesunęli się łagodnie w śmierć, aby*żądać dla siebie własnej cząstki wiecznego żywota, do którego mieli prawo. Gdyż . mieli prawo do wszystkiego: do życia, do pracy, do bogactwa, do władzy, do poważania, a na koniec do nieśmier­telności.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *