MUZYKA W CODZIENNOŚCI

Powstawały in­strumenty muzyczne, których zadaniem było nie naśladowa­nie zjawisk naturalnych, ale produkowanie dźwięków odpo­wiadających wyidealizowanym brzmieniom. Drogą obliczeń ma­tematycznych ustanowiony został przez pitagorejczyków sy­stem wysokości dźwięków, który obowiązywał jeszcze w pierw­szych dekadach XX wieku. Proporcjom matematycznym pod­legał też rytm następstw dźwiękowych, a klasyczne wzorce rozwiązań formalnych ucieleśniały idee regularności i sy­metrii. Tradycyjna muzyka europejska osadzona została w swoistej audiosferze; ustanowiony w niej porządek i hie­rarchia punktów implikowały immanentne zasady tworzenia, ściśle muzyczne modele rozwiązań kompozycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *