KRYTERIUM NORMY

Ta­kie jest Maslow’owskie kryterium zdrowia i normy, ktorego jednak z psychologii nie sposób przenosić na teren estetyki. Dla zaistnienia dzieła sztuki potrzebny jest każdorazowo inny świat, jak mówi Mikel D uf remie „świat dzieła sztuki”, cza­sem, lecz tylko akcydentalnie, współrzędny ze światem co­dziennego życia.W całym zespole sztuk nie znajdziemy drugiej takiej, któ­ra równie daleko odeszła od natury jak muzyka. Można są­dzić, że źródłem muzyki była naturalna audiosfera pobudza­jąca aktywność człowieka — chęć do (naśladowania i po­rządkowania słyszanych zjawisk. Działania te zyskiwały w późniejszym czasie coraz większą autonomię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *