KAŻDY CZŁOWIEK

Kiedy człowiek odchodzi w świat ekstatyczny, nadzwy­czajny, traci wiąż z codzienności, powrót może okazać się niemożliwy. Artysta odczuwa potrzebę zerwania z codzien­nością. Często cierpi nie mogąc jej zaspokoić. Czasem gdy ją zaspokoi, pragnie powrotu do normalności, powtórnego za­korzenienia w Lebenswelt, które jednak nie zawsze jest moż­liwe.  Niewielu ludzi spełnia postulat Abrahama Maslowa: twor-czego i harmonijnego rozwoju osobowości zintegrowanej, a za­razem transcendującej, w której „szczytowe doświadczenia (peak experiences) znają swoje miejsce i czas. O ile go dobrze rozumiem, Maslow uważa, że cel, droga do celu i przydarza­jące się w tej drodze szczystowe doświadczenia stanowią troj- jednię, zapobiegającą zarówno frustracji, jak i abnegacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *