INTENCJA AUTORA

W intencji autora Mdłości ma ona obejmować swym zakresem to wszystko z czym jednostka ludzka ma do czynienia w swym codziennym resp. nieauten­tycznym życiu. Chodzi tutaj na pewno o świat rzeczy, świat przedmiotowy, ale również o podmiot ludzki, który w swej najgłębszej istocie jest nieuświadomioną wolnością, stale ska­zywaną na reifikację i uprzedmiotowienie. Świat absurdu, bez którego — przy założeniu t styczności naszej świadomoś­ci — nie sposób się obejść, jest stałym źródłem naszego nie­pokoju, strachu i cierpienia — ale również źródłem naszej wolności. Sartre pokazując drogi rozwoju i osiągania wolności na przykładzie zneurotyzowanego (w sensie pozytywnym) bohatera odrzuca tradycyjne recepty na przekroczenie i wyeliminowanie owego stanu rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *