INNA RACJA

Racją istnienia „Wojaczka” (wspólnika poety) jest je­go — kompozycyjnie konieczna — śmierć. Karykatura tra­gedii staje sdę tragedią. Nie ma bowiem odwrotu. Nic albo nic — to wybór, który staje przed poetą coraz natarczywiej’ — rzeczywiście stworzył inną Ziemię, lecz nie jest to królestwo, wolności, a obszar zdeterminowany przez akt stwórczy. Śmierć własno wolna jest weń wpisana z determinacją niepodważalną. Wojaczek, i Stachura unikają za wszelką cenę letniej tem­peratury przeżyć, powierzchni żyda. Podczas gdy Wojaczek czyni to sposobem kapitana Nemo, wierząc, że wartość bez­względną życia mierzy się odchyleniem od — zerowej —średniej, Stachura jest świadomym Ikarem, zdolnym obliczyć : trajektorię swego upadku. To on ustala parametry lotu: naj­większa możliwa wysokość, cała jaskrawość, w natchnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *