ENERGIA TWÓRCZA

Aby stało się to realne, artysta musi nauczyć się „czerpać energię twórczą nie z dążności do wyróżnienia się (wśród ry­wali) i do wywyższenia się pośród innych, ale znajdować radość, siłę i    inspirację w takim sposobie bycia z ludźmi, który im samym od­słania to, co w nich twórcze, niepowtarzalne i sprzeczne z rutyną codzienności” .Bez tego jego twórczość pozostanie bezsilna.Zauważmy na koniec, że rozpatrywanie awangardy przez pryzmat jednego z jej komponentów: postawy wobec codzien­ności, dostarcza kolejnego argumentu na rzecz tezy o histo­rycznym rodowodzie przewrotu awangardowego. W zestawieniu z najbliższą jej tradycją — modernizmem, awangarda nie jawi się nam jako zjawisko całkowicie nowe i odrębne, lecz sytuuje się w ciągu rozwojowym sztuki, będąc jej kolejnym ogniwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *