DZIĘKI DZIAŁANIOM MUZYKÓW

Istotne jest to, że dzięki działaniom muzyków mogło dojść do ujawnienia muzycznego charakteru otaczającej nas rzeczywistości, a w efekcie — do wykształcenia powszechnej postawy estetycznej umożliwiającej potraktowanie tej rzeczy­wistości jako zespołu obiektów brzmieniowych o autonomicz­nej, estetycznej wartości. Współczesna audiosfera jest w znacz­nym stopniu nasycona muzyką artystyczną, która — jak wskazują liczne przykłady – może być traktowana na rów­ni z pozostałymi składnikami otoczenia. Intencjonalne wy­odrębnianie muzyczności z pejzażu dźwiękowego oraz kom­pozycyjne opracowywanie jego elementów może stac się szcze- ! gólnego rodzaju twórczością artystyczną, do której przyspo­sabia nas dotychczasowy rozwój muzyki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *