DRUGORZĘDNY CHARAKTER

Obejmując swym    zakresem różne formy muzyki   (od tej, którą doświadczamy    słuchowo, poprzez muzykę wyobrażeniową aż po konceptualną) i pobudzając różne formy aktywności, MO-NO inicjuje wielostronny trening muzyczny, wykształcający inwencję w stopniu dostatecznym, aby każdy mógł podjąć działania indywidualne. Swoiste upoważnienie do ich prowadzenia wystawia nam zresztą John Cage: jego | utwór 0’00” może być wykonany przez kogokolwiek w jakikolwiek sposób.Czy będzie to utwór muzyczny i czy ostatnie z omawianych tu przykładów możemy nazwać muzyką? Kwestia ta ma — z punktu widzenia podjętej problematyki — charakter drugo­rzędny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *