DOŚWIADCZENIA SŁUCHOWE

Realizatorzy, zaopatrzeni we własne źródła dźwięku o regulowanym natężeniu, winni zlo­kalizować różne dźwięki w otoczeniu i poruszać się zgodnie z. zasadą przybliżania się do źródła najcichszego dźwięku luboddalania się. od dźwięków głośnych. Wykonawca jest tu jed­nocześnie /odbiorcą; obejmując słuchem wszystkie otaczające go zjawiska sumuje je w polifoniczną, przestrzenną strukturę przekształcającą się w miarę zmian odległości i kierunku ru­chu oraz manipulacji własnym nadajnikiem. Każdy z uczest­ników akcji ma przy tym inne doświadczenia słuchowe. Privat Kagela przeznaczony jest dla samotnego słuchacza, który ma wykorzystać — jako przedmioty dźwiękotwórcze rozmaite sprzęty domowe: magnetofon, radio, telewizor, od­kurzacz, maszynę do pisania, wyposażenie kuchenne, urzą­dzenia WC, okna, drzwi itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *