DOBRO I UCIECZKA

Codzien­ność jest złem dla kogoś, kto poszukuje w życiu swobody, spontaniczności, możliwości ekspresji, realizacji wyobrażeń i marzeń niezwykłych i niecodziennych, gdyż jest domeną ko­nieczności, rutyny, użyteczności, podporządkowania kultury naturze tam, gdzie zniewala ona jednostkę (fizjologia), a na­tury kulturze tam, gdzie chodzi o zachowanie homeostazy większej, społecznej całości (socjalizacja). Codzienność jest dobrem i ucieczką dla kogoś, kto nie­codzienności ma zbyt wiele, kto poszukuje normalizacji i wy­tchnienia od nadzwyczajnych zdarzeń i przeżyć. W różnym stopniu i proporcji oba te dążenia są właściwe każdemu czło­wiekowi w różnych okresach życia i różnych okolicznościach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *