DLA UNIKNIĘCIA BŁĘDU

Cha­rakterystyczne, że prawie bez wyjątku zarówno filozofowie jak socjologowie postawili sobie za zadanie rozbijanie schematów potocznego myślenia i zachowania, nie tylko dla celów badaw­czych, lecz ze względu na przyjmowaną przez nich skalę war­tości — to co potoczne, bezrefleksyjne, nieproblematyczne jest interesującym i owocnym przedmiotem badania, nie jest jed­nak godnym akceptacji sposobem istnienia człowieka. Dla uniknięcia błędu naturalistycznego granicę między nor­matywnie pojętą codziennością a niecodziennością należy przeprowadzić zupełnie gdzie indziej niż granicę między opisowo pojętą powszedniością a świętem. Charakter relacji powszednie—świąteczne jest intersubiektywny, wobec jednostki   zewnętrzny, podczas gdy relacja codzienny—niecodzienny jest   subiektywna, wewnętrzna dla jednostki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *