CODZIENNOŚĆ TEATRU

Choć niewątpliwie można ją traktować zarazem jako wynik ogólnych przemian obyczajowości, nasilanie się podob­nych objawów – jak ów czysto zewnętrzny, wymieniony je­dynie przykładowo — podbudowuje przyjęte tu założenie wyjściowe.Odwołując się do znanych z tradycji prób odniesienia teatru do świata, codzienność teatru ujmujemy metaforycznie. Przy­równujemy wówczas bieg życia do aktów komedii ludzkiej, natomiast teatrowi przypisujemy: moc ukazywania wszystkie­go co dotyczy człowieka.Codzienność teatru można również rozważać w sensie do­słownym. Np. w myśl towarzyskiej czy instrumentalnej teorii teatru, których propagatorzy dopatrują się stosowania chwytu teatralnego w różnorodnych działaniach społecznych rozgry­wających się w życiu codziennym, daleko poza obszarem teatru .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *