CODZIENNOŚĆ I SZTUKA

Codzienność jest tłem, ale i tworzywem sztuki. Jako zja- | wisko stale obecne, oczywiste i milcząco przyjmowane rzadko ! bywa (przedmiotem uczestniczącej uwagi. Być może zresztą I traci wówczas swą konstytutywną cechę bycia „taken for i granted” \ gdyż jako codzienność istnieje tylko wówczas, gdy ; jest postrzegana w codziennym nastawieniu. Dotyczy to jed- I nak codzienności jako sposobu przeżywania świata, a nie spo- i sobu zachowania; introspekcji, a nie ekstraspekcji. To co zewnętrzne, codzienność cudza, da się z łatwością ale też ! z wielkim ryzykiem błędu, gdy. próbujemy wykroczyć poza | zdania protokolarne — obserwować i opisywać. Co więcej, da się obserwować i opisywać nasza własna-codzienność, jednak tylko post factum, bądź jako niepełna codzienność, gdyż ! poddana nastawieniu refleksyjnemu jest o tę autorefleksyjną część „ego” pomniejszona,.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *