CHARAKTERYSTYCZNE PROCESY

Możemy je uważać za procesy charakterystyczne dla wszelkich przełomow artystycznych czy kulturowych, kiedy to obserwujemy wy­pieranie dotychczasowych gatunków „wysokich” przez „niskie awans kulturalny elementów peryferyjnych, wkraczanie zja­wisk nie-artystycznych do sfery sztuki (np. ekspansja ludo­wości w literaturze i sztuce romantycznej). Najważniejszym rezultatem tych przemian było odświeżenie i umiezwyklenie percepcji estetycznej, prowadzące do pogłębienia i udoskona­lenia przeżycia estetycznego. Jednak wiele przejawów zacierania granicy między sztuką a codziennością ma już charakter anty-artystyczny i anty-este- tycsny. Jest to rezultat aktywności najbardziej radykalnych ugrupowań twórców awangardowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *