BYCIE ARTYSTĄ

Istnieje koncepcja bycia artystą jako kimś niecodziennym i ży­jącym poza codziennością. W innym, lepszym świecie sztuki. Istnieje także rzeczywistość codzienności artystów. Czy do określenia pojęcia codzienności wystarczy czysto opisowe stwierdzenie, że jest ona zbiorem tego wszystkiego, co zdarza się każdego lub prawie każdego dnia? Istotne wy­daje się również, że codzienność obejmuje klasę zjawisk, któ­re zauważamy dopiero wtedy, gdy coś niecodziennego staje im na przeszkodzie. Są to oczywistości lub czynności odru­chowe, zachodzące na ogół bez udziału naszej świadomości i woli — oddychanie spostrzegamy dopiero wtedy, gdy coś nam je utrudnia lub uniemożliwia, albo wtedy gdy przy po­mocy woli uczynimy je przedmiotem świadomej obserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *