BUNT DUCHA PRZECIW NATURZE

To nic, że Ikar biega po obejściu oblepiony kurzym pierzem — tym bardziej od niego zależeć będzie moment, w którym ; spadnie.Niechęć, a nawet nienawiść do codzienności jest wyrazem I buntu ducha przeciw naturze. Codzienność bowiem, choć obej- ; muje zarówno to, co „naturalne”, „kulturowe”, „cywilizacyj- ; ne” — podziały te nie są możliwe do wyznaczenia zadowala jąco ściśle — jest obszarem przydarzania się tego co przy- ; padkowe lub posiadające przyczynę zewnętrzną, jest sferą i immamentną natury ludzkiej. Sfera transcendentna to obszar ; wolnej woli, która zastany świat chce zmienić, a nie bezwolnie | dać się przezeń nieść.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *