AWANGARDOWE POSŁANIE

Awangardowe posłanie: „każdy może być artystą” należałoby raczej rozumieć jako: „każdy może być artystą, jeśli stanie się taki jak my”. Wynikające stąd silne przeciwstawianie w manifestach awangardowych genial­nego artysty i prymitywnego odbiorcy uniemożliwiło wzajem­ny kontakt między nimi. A na kontakcie tym przywódcom awangardy niezwykle zależało, gdyż sojusz z masami był je­dyną szansą na powodzenie rewolucji artystyczno-społecznej. Awangarda odziedziczyła po modernizmie także i dystans wobec sacrum. Postępująca sekularyzacja sztuki osiąga w kręgu awangardy swoje apogeum: malarstwo abstrakcyjno- -geometryczne, muzyka dodekafoniczna, mechaniczny teatr Oskara Schlemmera i projekty świetlne Laszla Moholy-Nagy’a, dadaistyczne poematy z kapelusza, tendencje aleatoryczne,wszystko to przekształciło dzieło sztuki w organizację czys­tych jakości artystycznych, często komponowanych z udzia­łem przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *